HOLTERHUSET

Cafeen holder til i Holterhuset som er bygget i 1850 av Torstein Martin Langlie, som var skolelærer og oldefar til den nå avdøde lokalhistoriker Helge Holter.
Holterhuset er bygget som skolestue og bolig. Her var det skole fram til 1878.
Fra 1870 var det også poståpneri fram til 1962. Fra 1908 til 1927 var det bibliotek i de samme lokalene. Fra rundt 1900 til 1943 var det også kommunekontor i holterhuset.
Faren til Helge Holter, kunstmaleren Karl Johan Holter var altså poståpner, bibliotekar, kemner og ligningsfunksjonær. Han hadde også ansvaret for Trygdekassen og var kasserer i Hølens Elektrisitetsverk. Fra 1912 til 1975 var også telefonsentralen plassert i dette huset.
Den siste fastboende i huset var Helge Holters eldste bror, Odd Toralf Holter.
Kilde : Norges minste by, en vandring i Hølen med Helge Holter av Else Færden, Sandengen Forlag.

Bodil og Jon Holter eide huset og drev Karl Johan Bokcafe fra 2006 til 2013.
Tor Åge Bringsværds fortellinger om Karsten og Petra hadde tilhold i huset i form av teater for barn og var en årviss veldig populær aktivitet.

Noe av Karl Johan Holters kunst har i dag tilhold i huset og kan sees der.