Konsert siste åpningsdag ! "MADAMAMWE" !

Søndag 27. mai er vår siste åpningsdag før nye eiere overtar, og da kommer gruppa
"MADAMAMWE" og spiller kl. 14.00
GRATIS INNGANG !