Store Strandgate 9, 1550 Hølen - tlf. 959 70 479 - Mail: marius@flatby.org

Åpningstider : torsd. 12-21, fred. 12-21, lørd. 12-21, sønd. 12-16