Store Strandgate 9, 1550 Hølen - tlf. 936 73 340 - Mail: knpetter@online.no

Åpningstider : Torsdag til søndag kl. 12.00 - 18.00